Overzicht verplaatste of afgelaste shows i.v.m. COVID-19

Op donderdag 12 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer besloten dat evenementen met meer dan honderd personen verboden zijn. Dit met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Tot maandag 1 juni 2020 moeten alle programma’s worden opgeschort.

Marmoucha houdt dagelijks in de gaten wat de Nederlandse overheid in overleg met het RIVM besluit i.v.m. COVID-19. Omdat Marmoucha afhankelijk is van de poppodia en theaterzalen waar Marmoucha mee samenwerkt zal Marmoucha afhankelijk zijn van hun besluit om aankomende programma’s afgelasten of te verplaatsen. Gezien de situatie dagelijks veranderd zullen wij deze pagina aanpassen zodra er nieuwe wijzigingen komen in Marmoucha’s agenda.

Kaartkopers kunnen informeren bij de desbetreffende theaterzalen en/of poppodia waar zij hun kaartje hebben gekocht.

AFGELAST

Café Marrakesh – Afgelast
Classic Voices of the Middle East – Afgelast
The Circle Orchestra – Afgelast

VERPLAATST

Er zijn nog geen programma’s verplaatst. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates.