Noori Naser Kadhem Ji

Violist, componist en muziekdistributeur

Violinist, composer & music distributor

Noori Naser Kadhem Ji is geboren in Bagdad, Irak.  Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Bagdad en studeerde aan het conservatorium van Brussel. Hij specialiseerde zich tot violist, componist en muziekdistributeur. 

Noori werkte met het symfonieorkest van Bagdad eind jaren tachtig en van 1990 tot 1992 vormde hij een kleine muziekgroep genaamd ‘feel group’ ,waar ze verschillende klassieke en Arabische muziekstijlen speelde. 

Op dit moment bereidt hij zich voor om een ​​muzikaal album uit te brengen. Dit album is het eerste muzikale project in zijn muziekstroming dat klassieke en ritmische transformaties en verschillende muzikale transcripties combineert. In samenwerking met het label Emi-Music Paris zal het worden uitgebracht. Het album bestaat uit een divers muziekrepertoire in samenwerking met zowel bekende muzikanten uit het Midden Oosten en jonge opkomende muzikanten die deze bekende artiesten ondersteunen.


Noori Naser Kadhem Ji was born in Baghdad, Iraq. He had his education at the University of Baghdad's College of Fine Arts and studied at the Royal Conservatory in Brussels. He specialised as a violinist, composer and music distributor. 

In the late 1980s, Noori worked with Baghdad's symphony orchestra. Between 1990 and 1992, he performed in a small music group called Feel Group, playing several classical and Arabic music styles. 

At the moment, Noori is focussing on releasing a music album, the 1st project in his musical movement which combines classical and rhythmic transformations and several different transcriptions. The album will be released in collaboration with EMI Music Paris. It comprises a diverse musical repertoire, featuring both well-known artists from the Middle East and young and up-and-coming musician supporting their famous counterparts.