Muziek geïnspireerd door het boek Children of Al-Andalus: A Lost Paradise In Morocco

Marmoucha Orchestra laat het boek tot leven komen in de muziekvoorstelling Children of Al-Andalus op donderdag 20 januari 2022 in Amsterdam. Locatie volgt nog.

Children of Al-Andalus: A Lost Paradise in Morocco is een omvangrijk boek met persoonlijke verhalen van joodse en islamitische Marokkanen met wortels in Al-Andalus. In samenwerking met het Marmoucha Orchestra is hard gewerkt aan de muzikale vertaling.

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven en de cultuur van Andalusische moslims en joden in Marokko en weerspiegelt een diepe en eeuwenlange verbondenheid. Muziek verbindt als geen andere kunstvorm. Er zijn muziekstukken gecomponeerd en gearrangeerd als aanvulling op dit inspirerende boek. Indrukwekkende foto’s en inspirerende verhalen van de sleutelfiguren van het boek zijn onderdeel van de voorstelling.

Vijf gerenommeerde muzikanten staan aan de basis van deze productie. De Amsterdams-Marokkaanse artiest Mohamed Ahaddaf bespeelt de ud. Maurice Leenaars staat bekend als een van de beste flamencogitaristen van Nederland. Udo Demandt is een percussie duizendpoot. Abir El Abed is een jonge zangeres uit Marokko en een van de weinige artiesten die de Arabisch-Andalusische muzikale erfenis meedraagt. En de Spaanse flamencozangeres Montse Cortés is een icoon uit de flamenco. Ze trad o.a. op met Sara Baras en Paco de Lucía en was genomineerd voor de Latin Grammy Awards. 

Schrijver Rick Leeuwestein, fotograaf Hicham Ghalbane, Stichting Marmoucha en de betrokken muzikanten verbinden de invloeden uit Andalusië en Noord-Afrika. Een unieke muzikale samenwerking met diverse concerten in Nederland en het buitenland. Wie een tickets aanschaft voor de voorstelling Children of Al-Andalus krijgt een cd-exemplaar met de prachtige muziekstukken. De nummers zullen uiteraard later ook online te beluisteren zijn op de mediakanalen van Marmoucha en Children of Al-Andalus. 

A Lost Paradise

De zeven nummers die in de show aan bod komen, hebben elk een uniek thema en vertellen het verhaal van de Kinderen van Al-Andalus. Zo gaat het nummer Al-Andalus over de paleismuzikant Ziryab uit Bagdad die niet alleen een conservatorium ontwikkelt in Córdoba, maar ook de Arabische ud introduceert. Het nummer Explusion verhaalt hoe de Joodse bevolking in 1492 uit Spanje wordt verdreven en naar Noord-Afrika afreist.
Veel Marokkanen van Andalusische afkomst zien Al-Andalus als een verloren paradijs vanwaar zij ooit zijn verdreven; dat hoor je terug op het nummer A Lost Paradise.


Music inspired by the book Children of Al-Andalus: A Lost Paradise In Morocco

Marmoucha Orchestra makes the book come alive in the music performance Children of Al-Andalus on Thursday, January 20, 2022 in Amsterdam. Location to follow.

Children of Al-Andalus: A Lost Paradise in Morocco is a comprehensive book of personal stories of Jewish and Muslim Moroccans with roots in Al-Andalus. In collaboration with the Marmoucha Orchestra, a great deal of work has gone into the musical translation.

Music plays an important role in the life and culture of Andalusian Muslims and Jews in Morocco, reflecting a deep and ancient connection. Music connects like no other art form. Musical pieces have been composed and arranged to complement this inspiring book. Impressive photographs and inspiring stories from the book’s key figures are part of the performance.

Five renowned musicians are behind this production. The Amsterdam-Moroccan artist Mohamed Ahaddaf plays the ud. Maurice Leenaars is known as one of the best flamenco guitarists in the Netherlands. Udo Demandt is a great percussionist. Abir El Abed is a young singer from Morocco and one of the few artists who carries the Arab-Andalusian musical heritage. And the Spanish flamenco singer Montse Cortés is a flamenco icon. She performed with Sara Baras and Paco de Lucía, among others, and was nominated for the Latin Grammy Awards. 

Writer Rick Leeuwestein, photographer Hicham Ghalbane, Marmoucha Foundation and the musicians involved connect the influences from Andalusia and North Africa. A unique musical collaboration with various concerts in the Netherlands and abroad. Those who purchase tickets for the Children of Al-Andalus performance will receive a CD copy with the beautiful music tracks. The songs will, of course, also be available later to listen to online on the media channels of Marmoucha and Children of Al-Andalus.

A Lost Paradise

The seven songs featured in the show each have a unique theme and tell the story of the Children of Al-Andalus. For example, the song Al-Andalus is about the palace musician Ziryab from Baghdad who not only develops a conservatory in Córdoba, but also introduces the Arabic ud. The song Explusion recounts how the Jewish population was driven out of Spain in 1492 and traveled to North Africa. Many Moroccans of Andalusian descent see Al-Andalus as a lost paradise from which they were once expelled; you can hear this on the song A Lost Paradise.