Diepe dankbaarheid voor een onvergetelijke samenwerking met CitéMonde/ Urban Voices.

Gratitude for an unforgettable collaboration with CitéMonde/Urban Voices

Met oprechte waardering willen we onze dankbaarheid uiten aan CitéMonde/Urban Voices, een buitengewone organisatie die ons heeft begeleid tijdens deze onvergetelijke reis. Jullie toewijding, inzet en uitzonderlijk talent hebben een essentiële rol gespeeld in het creëren van de prachtige ervaringen die we konden delen tijdens de uitverkochte dagen in de Cité des Congrès de Nantes.

We willen ook onze oprechte dank uitspreken voor de uitstekende zorg en hartelijke ontvangst die we hebben ontvangen van het team van CitéMonde/Urban Voices. Jullie gastvrijheid en professionele aanpak hebben bijgedragen aan het succes van dit evenement en hebben ervoor gezorgd dat we ons echt welkom voelden. Samen hebben we een buitengewone synergie bereikt, waarbij elke stem en elk muziekinstrument harmonieus samensmolten tot iets magisch. Jullie talent, passie en samenwerking brachten de ziel van de muziek tot leven en raakten diep het publiek.

Verder willen we onze diepe waardering en oprechte dank uitspreken aan Karim Ammour, Avishai Darash, Mehdi Nassouli, Sarah Ammor, Juliet Ammour, Johanna Rey, Melanie Launay en alle muzikanten, koorleden, leden van het Marmoucha Orchestra en iedereen die betrokken was bij deze megaproductie. Jullie artistieke bijdragen, toewijding en inspanningen hebben een cruciale rol gespeeld bij het creëren van de onvergetelijke momenten die we hebben gedeeld met het enthousiaste publiek. Jullie hebben een onschatbare bijdrage geleverd aan het succes en de schoonheid van dit evenement. We zijn vereerd om met jullie te hebben samengewerkt en kijken vol verwachting uit naar toekomstige creatieve avonturen.

Heel hartelijk bedankt namens het team van het Marmoucha Orchestra.


Gratitude for an unforgettable collaboration with CitéMonde/Urban Voices
With sincere appreciation, we would like to express our gratitude to Citemonde/Urban Voices, an extraordinary organization that accompanied us on this unforgettable journey. Your dedication, commitment, and exceptional talent played an essential role in creating the wonderful experiences we were able to share during the sold-out days at the Cité des Congrès de Nantes.
 
We would also like to extend our heartfelt thanks for the excellent care and warm reception we received from the team at Citemonde/Urban Voices. Your hospitality and professional approach contributed to the success of this event and made us feel truly welcomed. Together, we achieved an extraordinary synergy, where each voice and every musical instrument harmoniously fused into something magical. Your talent, passion, and collaboration brought the soul of the music to life and deeply touched the audience.
 
Furthermore, we would like to express our deep appreciation and sincere thanks to Karim Ammour, Avishai Darash, Mehdi Nassouli, Sarah Ammor, Juliet Ammour, Johanna Rey, Melanie Launay, and all the musicians, choir members, members of the Marmoucha Orchestra, and everyone involved in this mega-production. Your artistic contributions, dedication, and efforts played a crucial role in creating the unforgettable moments we shared with the enthusiastic audience. You have made an invaluable contribution to the success and beauty of this event. We are honored to have collaborated with you and eagerly look forward to future creative adventures.
 
Thank you very much on behalf of the team of the Marmoucha Orchestra.