Privacyverklaring Stichting Marmoucha

Stichting Marmoucha is statutair gevestigd aan het Max Euweplein 28, 1017 MB te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34173113 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Marmoucha verwerkt
Privacy heeft betrekking op persoonsgegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Soms worden ze bewust verstrekt, anderen verzamelt een website op de achtergrond.

Marmoucha verwerkt persoonsgegevens en onderscheidt twee soorten van gegevensverwerking:

 1. U heeft een arbeidsrelatie met Marmoucha, omdat u op enigerlei verbonden bent aan de activiteiten die Marmoucha produceert.
 2. U wilt geïnformeerd worden over de activiteiten van Marmoucha. U heeft uw gegevens dan zelf aan Marmoucha verstrekt.

Als u een arbeidsrelatie heeft dan verwerkt Marmoucha onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres – Woonplaats
 • Paspoortkopie
 • BSN / BTW nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • IPV nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Als u een informatieve relatie heeft verwerkt Marmoucha:
 • Voor en achternaam
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marmoucha persoonsgegevens verwerkt:
Marmoucha kan persoonsgegevens over u verwerken om een of meer van onderstaande redenen:

 • U bent afnemer van de activiteiten van Marmoucha
 • U levert diensten aan Marmoucha
 • U hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de activiteiten van Marmoucha
 • U heeft op een andere manier toestemming gegeven persoonsgegevens te verwerken of te gebruiken

Marmoucha verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren met betrekking tot de relatie met Marmoucha

Geautomatiseerde besluitvorming
Marmoucha neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en / of –systemen, zonder dat daar een menselijk persoon bij betrokken is.

Bewaringstermijn
Marmoucha bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. In het geval van gerechtvaardigd belang hanteert Marmoucha een bewaartermijn van vijf jaar. Gegevens verzameld via Google Analytics bewaart Google 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marmoucha verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die Marmoucha de opdracht geeft uw gegevens te verwerken, heeft Marmoucha verwerkingsovereenkomsten gesloten. Dit met het doel zorg te dragen voor en het garanderen van een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als Marmoucha garandeert. Marmoucha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Marmoucha maakt geen gebruik van cookies. Marmoucha maakt op zijn website www.marmoucha.nl gebruik van Google Analytics. Deze registreert het sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Marmoucha gebruikt deze data om bezoekstatistieken over de website te creëren en daarmee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden als dit wettelijk verplicht is, of als derden de data namens Google verwerken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten, zoals bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Dat betekent dat deze websites data kunnen verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via de link ‘unsubscribe from this list’, die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is. Om uw persoonsgegevens in te zien kunt u een mail sturen naar info@marmoucha.nl.

Beveiliging
Marmoucha neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en / of ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Marmoucha werkt via de beveiligde server van Paradiso en heeft met Paradiso een verwerkingsovereenkomst met betrekking tot beveiliging van gegevens. Bij een beveiligingslek wordt deze gemeld, zoals wettelijk verplicht, bij de daarvoor bestemde autoriteiten. Daarnaast neemt Marmoucha binnen de wettelijk vastgestelde termijnen contact op met de betrokkenen. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik neemt u dan contact op via info@marmoucha.nl.