Over Marmoucha

Marmoucha ontwikkelt en produceert een podiumkunsten-aanbod afkomstig uit de culturele rijkdom van de MENA-regio (Middle-East en North-Africa-regio). Met artiesten en gezelschappen uit de MENA-regio, uit Nederland en hier en daar aangevuld met artiesten en gezelschappen uit andere Europese landen. Tegelijkertijd bevordert Marmoucha de culturele uitwisseling tussen Nederland en de MENA-regio. De stichting richt zich primair op het ontwikkelen van professionele muziek- en muziektheaterproducties met een bijzondere mix van artiesten en muziek(theater).

De professionele producties van Marmoucha houden rekening met het bereik van moeilijk bereikbare groepen en met het feit dat een grotere groep mensen met een niet-westerse achtergrond weinig aansluiting vindt bij het hedendaagse aanbod. Andersom verrijkt Marmoucha met haar producties het aanbod van wereldmuziek in Nederland voor een breder publiek.

Sommige muziekproducties introduceren internationale topsterren uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Marmoucha benut haar jarenlange ervaring om bruggen te slaan tussen verschillenden publieksgroepen, publiek en makers en tussen podia, artiesten en publiek.

Door de gemaakte keuzes in onze producties worden er vitale verbindingen tussen verschillende publieksgroepen gelegd. Onze producties leveren dan ook een bijdrage aan de sociale cohesie in de stad door middel van wederzijds respect, vertrouwen en synergie.

Wij werken in onze producties met professionele theater- en muziekmakers met diverse culturele achtergronden. De samenstelling van onze casts en orkesten vormen een unieke mix van innovatieve cross-overs.

De laagdrempelige muziektheater producties, die Marmoucha sinds 2016 produceert, vertellen een verhaal over een actueel maatschappelijk thema of over iconische figuren uit belangrijke periodes in de recente cultuurgeschiedenis van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Marmoucha maakt sociale en actuele maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar. De producties berusten op drie pijlers: ontmoeting, herkenbaarheid en participatie, ze zijn veelal gericht op een jonger publiek.

Voor de ontwikkeling van de producties wordt samengewerkt met culturele partners zoals Paradiso, Podium Mozaïek, Het Concertgebouw, Stichting Argan, TivoliVredenburg, Stichting Multicultureel Jongeren Geluid en vele anderen welke qua kunstdiscipline en expertise aanvullend zijn op Marmoucha.

Marmoucha speelt in op het in de loop der jaren gewijzigde gedrag van het publiek. Het publiek dat de Stichting vanaf haar eerste activiteiten volgt is ouder geworden en zoekt meer inhoud en verdieping. Het publiek is selectiever in voorstellingenbezoek geworden en heeft behoefte aan programma’s met een prikkelend thema of een bijzondere artistieke inhoud. Een voorstelling moet een interessant pakkend verhaal vertellen en de bezoekers prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan. De in 2019 ontwikkelde Mare Nostrum Inclusive producties zijn een weloverwogen uitbreiding van de MENA-regio met het gebied rond de Middellandse Zee. Marmoucha reflecteert hiermee op de tendens die momenteel in de migratie demografie terug te vinden is.

Marmoucha ontwikkelt de volgende programmalijnen:

  1. Muziekproducties voor jongeren en volwassenen
  2. Muziektheaterproducties voor jongeren en volwassenen
  3. Festivals, coproducties en diverse samenwerkingsverbanden
  4. Mare Nostrum Inclusive (muziekproducties verrijkt met nieuwe crossovers uit de MENA- en de Middellandse Zee regio)

Medewerkers:
Said Salhi – algemeen directeur
Peter Bander – zakelijke leiding
Avishai Darash – artistieke leiding
Rosa Cherim – marketing en communicatie

Raad van Toezicht:
Nadia Adnani – voorzitter
Kees Bond – penningmeester
Victor Carel Lodewijk Ross – secretaris
Heshmat Manesh – algemeen bestuurslid

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Marmoucha
Fiscaalnummer: 810766978

ANBI

PRIVACYVERKLARING STICHTING MARMOUCHA (pdf)

Bestuursverslag 2018 Marmoucha vANBI (pdf)

Jaarrekening 2018 Marmoucha verkorte versie (2) (pdf)

MarmouchaJaarrek 2017 (pdf)

Marmoucha Bestuursverslag 2017 (pdf)

Inhoudingsplichtigen verklaring artiesten (pdf)

De programma’s van Marmoucha worden mede mogelijk gemaakt door:

Print