Over Marmoucha

In de huidige Kunstenplanperiode (2017-2020) zet Marmoucha haar kennis en expertise in voor het ontwikkelen en produceren van een nieuw onderscheidend podiumkunsten-aanbod geïnspireerd door de culturele rijkdom uit de MENA-regio (Middle-East en North-Africa). Met artiesten en gezelschappen uit de regio zelf, maar ook uit Nederland en andere Europese landen. Tegelijkertijd bevordert Marmoucha de culturele uitwisseling tussen Nederland en de MENA-regio. De stichting Primair op het ontwikkelen van nieuwe professionele muziek- en muziektheaterproducties.
Regelmatig komen hier onvoorspelbare kruisbestuivingen en samenwerkingen uit voort. Marmoucha speelt hier continu op in.

Marmoucha heeft een belangrijke stap gezet om haar bijzondere positie binnen het Nederlands culturele veld te vergroten door verder te professionaliseren en te vernieuwen. De professionele nieuwe producties van Marmoucha houden rekening met het bereik van moeilijk bereikbare groepen en met het feit dat een grotere groep mensen met een niet-westerse achtergrond weinig aansluiting vindt bij het hedendaagse aanbod. Andersom verrijkt Marmoucha met haar producties het aanbod van wereldmuziek in Nederland voor een breder publiek.

Door de gemaakte keuzes in onze nieuwe producties hebben we vitale verbindingen tussen verschillende publieksgroepen gelegd. De kernwaarden van Marmoucha zijn sociale en muzikale verrijking, door aan te sluiten op de vraagstukken en de behoefte van haar doelgroepen.

Wij werken in onze producties met professionele theater- en muziekmakers met diverse culturele achtergronden. De samenstelling van onze casts en orkesten vormen een unieke mix van innovatieve crossovers.

Sommige producties introduceren internationale topsterren uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Marmoucha benut haar jarenlange ervaring om bruggen te slaan tussen verschillenden publieksgroepen en ook tussen publiek en makers.

De producties vertellen een verhaal over een actueel maatschappelijk thema of over iconische figuren uit belangrijke periodes in de recente cultuurgeschiedenis van
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze berusten op drie pijlers: ontmoeting, herkenbaarheid en participatie. Ze zijn gericht op een jonger publiek.
Dit alles gebeurt op een specifieke, herkenbare en laagdrempelige wijze.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe producties wordt samengewerkt met culturele partners zoals Paradiso, Podium Mozaïek, Het Concertgebouw, Stichting Argan, TivoliVredenburg, Stichting Multicultureel Jongeren Geluid en vele anderen welke qua kunstdiscipline en expertise aanvullend zijn op Marmoucha. Marmoucha maakt sociale en actuele maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar.

Marmoucha speelt ook in op het in de loop der jaren gewijzigde gedrag van het publiek.
Het publiek dat de Stichting vanaf haar eerste activiteiten volgt is ouder geworden en zoekt meer inhoud en verdieping. Het publiek is selectiever in voorstellingenbezoek geworden en heeft behoefte aan programma’s met een prikkelend thema of een bijzondere artistieke inhoud. Een voorstelling moet een interessant pakkend verhaal vertellen en de bezoekers prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan.

Marmoucha ontwikkelt de volgende programmalijnen:

  1. Muziektheaterproducties voor jongeren en volwassenen
  2. Muziekproducties voor jongeren en volwassenen
  3. Samenwerkingsverbanden coproducties en festivals

Directie:
Said Salhi – hoofd programmering / artistieke leiding

P. D.M. Bander – Financiën

Bestuur:
Hicham Neddaoui – voorzitter
Annemiek Klever – penningmeester
Heshmat Manesh – Bestuurslid

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Marmoucha
Fiscaalnummer: 810766978

ANBI

PRIVACYVERKLARING STICHTING MARMOUCHA

Bestuursverslag 2018 Marmoucha vANBI

Jaarrekening 2018 Marmoucha verkorte versie (2)

MarmouchaJaarrek 2017

Marmoucha Bestuursverslag 2017

De programma’s van Marmoucha worden mede mogelijk gemaakt door:

Print