Over Marmoucha

 

Marmoucha initieert, maakt en produceert professionele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse muziekvoorstellingen en podiumkunsten in Nederland.
Hierbij worden (inter)nationale professionals interdisciplinair bij elkaar gebracht.

Marmoucha maakt onderscheidende muziek- en muziektheatervoorstellingen; innoverende, spannende en soms controversiële multidisciplinaire culturele uitingen.
De producties hebben een toegevoegde waarde voor het Nederlandse podiumkunstenaanbod en vervullen een verbindende functie tussen groepen met diverse culturele, sociale en religieuze achtergronden. Marmoucha ontwikkelt deze producties met professionele groepen uit de MENA-landen en stimuleert de samenwerking met Nederlandse artiesten, acteurs en formaties. Ze levert zo een wezenlijke bijdrage aan de culturele pluriformiteit en internationale profilering van producties. Daarnaast wordt de Nederlandse kunst en cultuur naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten gebracht.

Marmoucha zet zich op positieve wijze maatschappelijk in, zoekt de actualiteit op en zet diversiteit in al zijn facetten in de schijnwerpers.

 

Directie:
Said Salhi – hoofd programmering / artistieke leiding

Bestuur:
Hicham Neddaoui – voorzitter
Annemiek Klever – penningmeester
Heshmat Manesh – Bestuurslid

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Marmoucha
Fiscaalnummer: 810766978

– Herzien Ondernemingsplan Marmoucha 2017-2020

– Marmoucha Bestuurverslag 2015

– Marmoucha Jaarrekening 2015

 

De programma’s van Marmoucha worden mede mogelijk gemaakt door:

Print