Over Marmoucha

English translation below

Stichting Marmoucha
Stichting Marmoucha ontwikkelt, produceert, organiseert en promoot muziek- en muziektheatervoorstellingen waarin de culturele rijkdom uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten centraal staan.
Lees hier meer over Marmoucha 

Historie
Al sinds 2002 is Stichting Marmoucha als pionier actief in de podiumkunsten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Lees hier meer over de historie van Marmoucha

Bekijk het hele archief van Marmoucha events

Missie & visie
Marmoucha ziet dat het culturele veld dynamisch is en dat de smaak van het publiek, de identiteiten van de makers en de maatschappij om ons heen voortdurend in beweging zijn. Met haar producties draagt Marmoucha bij aan de steeds veranderende culturele canon.
Lees hier meer over de missie en visie van Marmoucha

Artistieke ambities en programmalijnen
Het Marmoucha programma kent drie grote pijlers: muziekproducties; muziektheaterproducties; en festivals, co-producties en diverse samenwerkingsverbanden. Bij alle programma’s is het Marmoucha Orchestra betrokken.
Lees hier meer over de artistieke ambities en programmalijnen van Marmoucha

Samenwerking
Marmoucha verbindt podia, makers en publieksgroepen met een diverse culturele, sociale en religieuze afkomst en achtergrond. Dit doet ze in samenwerking met podia in heel Nederland, maatschappelijke organisaties en culturele stichtingen die diversiteit hoog in het vaandel hebben staan.
Lees hier meer over de samenwerkingspartners in Nederland en internationale samenwerking


Marmoucha Foundation
The Marmoucha Foundation develops, produces, organises and promotes music and theatre performances showcasing the cultural riches of North Africa and the Middle East. Since 2002, Marmoucha has been active as a pioneer in podium arts from North Africa and the Middle East.
Read more about Marmoucha 

Mission & Vision
Marmoucha recognises that the cultural field is dynamic and that the tastes of the audience, identities of the makers and society around us are constantly changing. With its productions, Marmoucha contributes to the ever-changing cultural canon.

Artistic ambitions and programme lines
The Marmoucha programme has 3 main pillars: music productions; musical theatre productions; and festivals, co-productions and various collaborations. The Marmoucha Orchestra is involved in all programmes.

Collaboration
Marmoucha connects stages, makers and audiences with diverse cultural, social and religious origins. It does so in collaboration with venues throughout the Netherlands, social organisations, and cultural foundations that value diversity.