Electro Nomad Dance op L’Boulevard Festival in Casablanca vindt plaats op 17 november

Poster van Marmoucha Orchestra voor L'Boulevard Festival in Casablanca

L’Boulevard Festival

Nadat L’Boulevard Festival – wat oorspronkelijk op 24 september zou plaatsvinden – door de aardbeving werd gecancelled, vindt deze plaats op 17 november! 

 

Electro Nomad Dance – “Transcendental Amazigh Ceremonies” (at L’Boulevard Festival, Casablanca!)

Een buitengewone muzikale samenwerking wacht op het aankomende L’Boulevard Festival in Casablanca: het Marmoucha Orchestra met DeDeXgrande en Aziz Ozouss. Deze uitvoering belooft een transcendente reis waar Amazigh, Afro en Midden-Oosterse grooves naadloos samenvloeien met frisse elektronische beats, live-instrumenten en soulvolle zang voor iedereen.

Over het Marmoucha Orchestra & DeDeXgrande uit Nederland

Het Marmoucha Orchestra verenigt musici uit diverse culturen.

 • Zij worden vergezeld door DeDeXgrande, ook bekend als Efe Erdem, een bekwame producer, DJ en multi-instrumentalist. Als projectleider voegt DeDeXgrande trombone, trompet en live-elektronische optredens toe.
 • Maripepa Contreras met Spaanse wortels is een van de beste jazz-hoboïsten ter wereld en een getalenteerd arrangeur en componist bekend van haar bezwerende improvisaties.
 • Mohamed Ahaddaf is een zeer getalenteerde ud-speler, componist en muzikant uit Marokko met stevige wortels in de Andalusische cultuur.
 • Emad Ghajjou is een percussionist met een brede muzikale achtergrond en een specialisatie in Andalusische muziek.

Over Aziz Ozouss

Aziz Ozouss is een gepassioneerde rebab-speler & zanger, en een vertolker van de Amazigh muziek uit Zuid-Marokko.

 • Hij wordt terecht gezien als de toekomst van de Amazigh muziek.
 • Met een authentieke benadering belichaamt Aziz de rijke diepte van de Amazigh-cultuur.
 • Terwijl hij trouw blijft aan zijn streven om de traditionele muziek te behouden, omarmt hij vernieuwing door een brug te slaan naar hedendaagse en westerse muzikale expressies.

De samenwerking 

Marmoucha Orchestra, DeDeXgrande en Aziz Ozouss bundelen hun krachten om een elektrificerende fusie van Amazigh & elektronische muziek te presenteren. De uitvoering wordt verrijkt door improvisaties en unieke arrangementen van het Marmoucha Orchestra. Ze combineren moderne beats met traditionele Berber-ritmes, van de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika, de Imazighen, en vieren zo erfgoed en innovatie.

DeDeXgrande integreert elementen van EDM (Electronic Dance Music), wat bijdraagt aan een fris en uniek geluid. Deze opwindende nieuwe muzikale ervaring creëert een energieke, dansbare sfeer. De samenwerking beoogt het publiek mee te nemen op een verbeeldingsrijke reis die lokale en mondiale gemeenschappen samenbrengt.

Musici
DeDeXgrande (Efe Erdem) (NL/TR) – Projectleider, DJ, trombone, productie/compositie, mix/master
Maripepa Contreras (NL/SP) – Hobo, compositie, arrangementen
Aziz Ozouss (MA) – Zang, Rebab (multi-instrumentalist), compositie
Mohamed Ahaddaf (NL/MA) – Ud
Emad Ghajjou (NL/MA) – Percussie


Electro Nomad Dance – “Transcendental Amazigh Ceremonies” (at L’Boulevard Festival, Casablanca!)

An extraordinary musical collaboration awaits at the upcoming L’Boulevard Festival in Casablanca, featuring Marmoucha Orchestra with DeDeXgrande and Aziz Ozouss. This performance promises a transcendental journey where Amazigh, Afro and Middle Eastern grooves merge seamlessly with fresh electronic beats, live instruments, and soulful vocals for all.

About Marmoucha Orchestra &  DeDeXgrande from the Netherlands

Marmoucha Orchestra unites musicians from diverse cultures.

 • They are joined by DeDeXgrande, aka Efe Erdem, a skilled producer, DJ, and multi-instrumentalist. As project leader, DeDeXgrande adds trombone, trumpet, and live electronic performances.
 • Maripepa Contreras with Spanish roots is one of the best jazz oboists in the world and a talented arranger and composer known for her captivating improvisations.
 • Mohamed Ahaddaf is a highly talented oud player, composer and musician from Morocco, with firm roots in Andalusian culture.
 • Emad Ghajjou is a percussionist with a broad musical background and a specialization in Andalusian music.
   
   

About Aziz Ozouss

Aziz Ozouss is a passionate rebab player & vocalist, and an interpreter of Amazigh music from Southern Morocco.

 • He is rightly considered the future of Amazigh music.
 • With an authentic approach, Aziz embodies the rich depth of Amazigh culture.
 • While remaining committed to preserving traditional music, he embraces innovation by building a bridge to contemporary and Western musical expressions.

The collaboration

Marmoucha Orchestra with DeDeXgrande and Aziz Ozouss unite to form an electrifying fusion of Amazigh & Electronic music. The performance is enriched by improvisations and unique arrangements from the Marmoucha Orchestra. They blend Amazigh and North African sounds with other traditional and electronic elements, celebrating heritage and innovation.

DeDeXgrande integrates elements of EDM (Electronic Dance Music), contributing to a fresh and unique sound. This exciting new musical experience creates an energetic, danceable atmosphere. The collaboration aims to guide the audience on a journey through collective imagination, uniting both local and global communities in the process.

 

Musicians

DeDeXgrande (Efe Erdem) (NL/TR) – Project leader, DJ, trombone, production/composition, mix/master
Maripepa Contreras  (NL/SP) – Oboe, composition, arrangements
Aziz Ozouss (MA) – Vocals, Rebab (multi instrument player), composition
Mohamed Ahaddaf (NL/MA) – Oud
Emad Ghajjou (NL/MA) – Percussion