Marmoucha Orchestra en Mehdi Nassouli presenteerden “Sonic Bridges” op Jazzahead! 2024.

Mehdi Nassouli en Marmoucha Orchestra staan op het podium van Jazzahead tijdens de presentatie van Sonic Bridges

Marmoucha Orchestra en Mehdi Nassouli op Jazzahead 2024

Op 13 april stond Marmoucha Orchestra samen met Gnawa-muzikant Mehdi Nassouli op Jazzahead! 2024. Hier presenteerden zij gezamenlijk het nieuwe project “Sonic Bridges”. Deze samenwerking vormt een belangrijke mijlpaal in de fusie van Jazz en Gnawa-muziek, wat resulteert in een klank die zowel vernieuwend als diepgeworteld in de traditie is.

“Sonic Bridges” vertegenwoordigt een artistieke synergie tussen het Marmoucha Orchestra en de Gnawa-muzikant Mehdi Nasouli. In hun gezamenlijke reis hebben zij zich ingezet voor diverse projecten, waaronder Modes of Maqamat (2020), de Quarantine Sessies (2021), het innovatieve online Simurgh-project (2021), het grensverleggende album Sahara Koyo (2022) en het prestigieuze Urban Voices-project in Nantes (2023).

De vruchtbare interactie en diepgaande uitwisseling van kennis en inzichten tussen Mehdi Nassouli en de talentvolle arrangeurs en componisten van het Marmoucha Orchestra heeft geleid tot een vernieuwende klank. Nu begint een nieuwe fase, die een kenmerkend geluid voortbrengt, voortvloeiend uit deze unieke samenwerking. Het Marmoucha Orchestra, toegewijd aan artistieke groei en verfijning, heeft een krachtig, coherent geluid ontwikkeld. In dit project spelen de virtuoze muzikanten van het orkest, met hun grondige kennis van stijl en arrangementen, een sleutelrol naast Mehdi Nassouli.

Deze bijzondere samenwerking mondt uit in een hedendaags geluid, geïnspireerd door Gnawa, gecombineerd met westerse instrumenten en technieken. Dit project definieert de fusie tussen de genres opnieuw en biedt een transformerende en meeslepende muzikale ervaring.

Het optreden van Marmoucha Orchestra werd onder andere genoemd door Fonds Podiumkunsten, Bremen Zwei & WDR.

Line-up:

– Guembri/Compositie/Zang: Mehdi Nassouli
– Bas/Arrangementen/Artistiek leider: Arin Keshishi
– Gitaar: Jessy Hay
– Piano/Keys: Timothy Banchet
– Drums: Tuur Moens
– Percussie: Emad Ghajjou
– Hobo/arrangementen/artistiek coördinator: Maripepa Contreras
– Oud/artistiek coördinator: Mohamed Ahaddaf
– Dwarsfluit: Maria Cristina Gonzalez
– Trompet/artistiek coördinator: Antonio Moreno Glazkov
– Trombone: Pablo Martinez
– Krakeb/Achtergrondzang: Khaled Ezzahiri
– Krakeb/Achtergrondzang: Ahmed Hammou


On April 13, the Marmoucha Orchestra, together with Gnawa musician Mehdi Nassouli, appeared at Jazzahead! 2024. There, they jointly presented the new project “Sonic Bridges”. This collaboration marks a significant milestone in the fusion of Jazz and Gnawa music, resulting in a sound that is both innovative and deeply rooted in tradition.

“Sonic Bridges” represents an artistic synergy between the Marmoucha Orchestra and Gnawa musician Mehdi Nassouli. In their joint journey, they have committed to various projects, including Modes of Maqamat (2020), the Quarantine Sessions (2021), the innovative online Simurgh project (2021), the groundbreaking album Sahara Koyo (2022), and the prestigious Urban Voices project in Nantes (2023).

The fruitful interaction and profound exchange of knowledge and insights between Mehdi Nassouli and the talented arrangers and composers of the Marmoucha Orchestra has led to an innovative sound. Now, a new phase begins, producing a distinctive sound stemming from this unique collaboration. The Marmoucha Orchestra, dedicated to artistic growth and refinement, has developed a powerful, coherent sound. In this project, the orchestra’s virtuoso musicians play a key role alongside Mehdi Nassouli, with their thorough knowledge of style and arrangements.

This remarkable collaboration promises a contemporary sound, inspired by Gnawa, combined with Western instruments and techniques. This project aims to redefine the fusion of genres and offers a transformative and immersive musical experience.

Amongst others, Fonds Podiumkunsten, Bremen Zwei & WDR wrote about the performance of Marmoucha Orchestra.

Line-up

– Guembri/Composition/Voice: Mehdi Nassouli
– Bass/Arrangements/Artistic Director: Arin Keshishi
– Guitar: Jessy Hay
– Piano/Keys: Timothy Banchet
– Drums: Tuur Moens
– Percussion: Emad Ghajjou
– Oboe/Arrangements/Artistic Coordinator: Maripepa Contreras
– Oud/Artistic Coordinator: Mohamed Ahaddaf
– Flute: Maria Cristina Gonzalez
– Trumpet/Artistic Coordinator: Antonio Moreno Glazkov
– Trombone: Pablo Martinez
– Krakeb/Back Vocal: Khaled Ezzahiri
– Krakeb/Back Vocal: Ahmed Hammou

Foto’s: Eric van Nieuwland