Kinderen van Al-Andalus – Music from the Lost Paradise in Morocco

Kinderen van Al-Andalus – Music from the Lost Paradise in Morocco

Tickets en info

  5 augustus 2022
  Deur open: 21:00 uur
  PARQUE EL MAJUELO, ALMUÑÉCAR (GRANADA), Avenida Europa, 28 , Almuñécar (Granada),
  Entree: €12,-
  Ga naar het Facebookevent

Meer speeldata:
Eigen producties
Dutch below

Music from the Lost Paradise in Morocco

Many Moroccans of Andalusian descent consider Al-Andalus as the lost paradise. Both Jews and Muslims were expelled from Al-Andalus, the Arabic name for the Iberian Peninsula, starting from 1492. They found a safe haven in Morocco, where they kept their Andalusian culture and traditions alive. Some families still preserve the centuries-old keys to their houses in Granada. Come and listen to a beautiful and unifying musical encounter between the past and the present, between Jewish and Islamic, between classical and modern.

The Children of Al-Andalus…

… are the Moroccan descendants of Andalusian Muslims and Jews. Fleeing from the Spanish Inquisition, they left the Iberian Peninsula starting from 1492. Many of these refugees built a new life in Morocco. In Morocco, the Andalusian Jews and Muslims felt at home together for centuries. They shared memories of their homeland and their past, preserving their rich Andalusian traditions, culture, and identity. Music played a significant role in their lives, and it still reflects their deep connection.

A Melting Pot of Musical Cultures

For centuries, Al-Andalus was a melting pot of musical cultures. It began with Ziryâb, an ud player from Baghdad who introduced the first Arabic sounds to the court of Córdoba in 822. By the year 1000, Córdoba had become the largest city in the world and a cultural, artistic, and intellectual center. In the 12th century, Ibn Bajja emerged, combining Ziryâb’s Arabic musical heritage with local Romanesque music styles. This eventually gave rise to various music genres, from classical Andalusian-Moroccan songs (noubat) to flamenco.

The Story of Flight in Music

The music performance consists of several compositions, each telling a part of the story of the Andalusian refugees. From the Arab and Berber conquest of the Iberian Peninsula in 711 and the golden age of Córdoba to the surrender of Granada in 1492 and the flight to Morocco. In Children of Al-Andalus, all forms of Andalusian music find their place, from medieval Andalusian nouba to modern Moroccan compositions, from taqsim to different types of flamenco. Often, the music styles engage in exciting crossovers, with two music styles or instruments from different genres engaging in dialogue.

Hosts The evening will be hosted by Rick Leeuwestein and Hicham Ghalbane.

Musicians

The works will be performed by a group of professional musicians:
Abir El Abed – vocals
Montse Cortés – vocals
Mohamed Ahaddaf – oud
Avishai Darash – piano
Emad Ghajjou – darbuka
Udo Demandt – percussion instruments
Arin Keshishi – bass guitar
Eduardo Cortés Santiago – flamenco guitar
André Felipe Lima – violin
Daniel Lee – violin
Irma Haverkamp – viola
Lucas Stam – cello
Maria Cristina González – flute
Maripepa Contreras – oboe

The works will be performed by the musicians of the Marmoucha Orchestra, Spanish flamenco singer Montse Cortés, flamenco guitarist Eduardo Cortés, and Moroccan singer Abir El Abed.
Montse Cortés is an icon of flamenco. She has performed with artists such as Sara Baras and Paco de Lucía and was nominated for the Latin Grammy Awards.

Abir El Abed is a young singer from Morocco and one of the few artists who carries the Arabic-Andalusian musical heritage. She enriches the concert with her colorful, powerful, and yet gentle voice.
Eduardo Cortés (a cousin of Montse Cortés) was born in Barcelona in 1980. He has worked for flamenco companies like Antonio Canales, Sara Baras, and María Pagés, and has accompanied dancers such as Farruquito, Pepe Torres, Pastora Galván, Israel Galván, Manolete, El Toleo, Javier Latorre, Eva La Yerbabuena, Belén Maya, Belén Fernández, Manuel Linán, and Marco Flores.

The Marmoucha Orchestra consists of passionate musicians with a love for music and the diversity of musical languages, styles, and traditions from North Africa, the Middle East, and the Mediterranean. The Marmoucha Orchestra performs in all productions of Marmoucha, bringing together musicians, artists, and audiences and bridging Eastern and Western music. It serves as a meeting place for anyone interested in Arab culture and world music.

Book ‘Children of Al-Andalus’
The book Children of Al-Andalus was created by Rick Leeuwestein and Hicham Ghalbane.
Order the book via: https://www.childrenofandalus.com/shop

Special thanks to all the funds that made this project possible: FPK, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Hendrik Muller Fonds, Zabawas, BNG Cultuurfonds, Van den Berch van Heemstede Stichting, and M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

https://www.youtube.com/watch?v=7g7N1odfodk


Muziek uit het verloren paradijs in Marokko
Veel Marokkanen van Andalusische afkomst zien Al-Andalus als het verloren paradijs. Zowel joden als moslims werden vanaf 1492 verdreven uit Al-Andalus, de Arabische naam voor het Iberisch Schiereiland, verdreven. Zij vonden onder andere een veilig onderkomen in Marokko. Daar hielden zij hun Andalusische cultuur en tradities in leven. Sommige families bewaren nog steeds de eeuwenoude sleutels van hun huizen in Granada. Kom luisteren naar een wonderschone, verbindende muzikale ontmoeting tussen vroeger en nu, tussen joods en islamitisch, tussen klassiek en modern.
De Kinderen van Al-Andalus…
… Dat zijn de Marokkaanse nakomelingen van de Andalusische moslims en joden. Op de vlucht voor de Spaanse Inquisitie verlieten zij vanaf 1492 het Iberische Schiereiland. Veel van deze vluchtelingen bouwden een nieuw leven op in Marokko. In Marokko voelden de Andalusische joden en moslims zich eeuwenlang bij elkaar thuis. Ze deelden herinneringen aan hun vaderland en hun verleden. Ze behielden hun rijke Andalusische tradities, cultuur en identiteit. Muziek speelde een belangrijke rol in hun leven. De muziek weerspiegelt nog steeds hun diepe verbondenheid.
Smeltkroes van muzikale culturen
Al-Andalus was eeuwenlang een smeltkroes van muzikale culturen. Het begon met Ziryâb. Deze ud-speler uit Bagdad bracht in 822 de eerste Arabische klanken naar het hof van Córdoba. In het jaar 1000 was Córdoba uitgegroeid tot de grootste stad ter wereld. Córdoba was een cultureel, artistiek en intellectueel middelpunt. In de 12e eeuw kwam Ibn Bajja. Hij combineerde het Arabische muzikale erfgoed van Ziryâb met de lokale Romaanse muziekstijlen. Uiteindelijk ontstonden hieruit allerlei muziekstijlen, van de klassieke Andalusisch-Marokkaanse liederen (noubat) tot de flamenco.
Het verhaal van de vlucht in muziek
De muziekvoorstelling bestaat uit een aantal composities. Elke compositie vertelt een deel van het verhaal van de Andalusische vluchtelingen. Van de inname van het Iberisch Schiereiland door de Arabieren en Berbers in 711 en de bloeitijd van Córdoba tot aan de overgave van Granada in 1492 en de vlucht naar Marokko. In Kinderen van Al-Andalus krijgen alle vormen van Andalusische muziek een plaats. Van middeleeuwse Andalusische nouba’s tot moderne Marokkaanse composities. Van taqsim tot de verschillende soorten flamenco. Vaak gaan de muziekstijlen spannende crossovers aan, bijvoorbeeld doordat twee muziekstijlen of twee muziekinstrumenten uit verschillende genres een dialoog aangaan met elkaar.
Gastheren
De avond wordt gehost door Rick Leeuwestein en Hicham Ghalbane.
musici
De werken worden uitgevoerd door allemaal professionele, gerenommeerde musici:
Abir El Abed – zang
Montse Cortés – zang
Mohamed Ahaddaf – ûd
Avishai Darash – piano
Emad Ghajjou – darbuka
Udo Demandt – slagwerkinstrumenten
Arin Keshishi – Basgitaar
Eduardo Cortés Santiago – flamencogitaar
André Felipe Lima – violin
Daniel Lee – violin
Irma Haverkamp – altviool
Lucas Stam- chello
Maria Cristina González – fluit
Maripepa Contreras – hobo
De werken worden uitgevoerd door de musici van het Marmoucha Orechstra, de Spaanse flamencozangeres Montse Cortés, de flamencogitarist Eduardo Cortés en de Marokkaanse zangeres Abir El Abed.
Montse Cortés is een icoon uit de flamenco. Ze trad o.a. op met Sara Baras en Paco de Lucía en was genomineerd voor de Latin Grammy Awards.
Abir El Abed is een jonge zangeres uit Marokko en een van de weinige artiesten die de Arabisch-Andalusische muzikale erfenis meedraagt. Zij komt het concert met haar kleurrijke, krachtige en tegelijkertijd zachte stem verrijken.
Eduardo Cortés (een neef van Montse Cortés) werd geboren in Barcelona in 1980. Hij werkte voor de flamencogezelschappen van Antonio Canales, Sara Baras en María Pagés en begeleidde dansers als Farruquito, Pepe Torres, Pastora Galván, Israel Galván, Manolete, El Toleo, Javier Latorre, Eva La Yerbabuena, Belén Maya, Belén Fernández, Manuel Linán of Marco Flores.
Het Marmoucha Orchestra bestaat uit bevlogen musici met een passie voor muziek en de diversiteit in muzikale talen, stijlen en tradities van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de Middellandse Zee. Het Marmoucha Orchestra treedt op in alle producties van Marmoucha en brengt muzikanten, kunstenaars en publiek samen en slaat een brug tussen Oosterse en Westerse muziek. Het is de ontmoetingsplaats voor iedereen met een interesse in de Arabische cultuur en wereldmuziek.
Boek ‘Children of Al-Andalus’
Het boek Children of Al-Andalus is gemaakt door Rick Leeuwestein en Hicham Ghalbane.
Special thanks aan alle fondsen die dit project mogelijk hebben gemaakt:FPK, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Hendrik Muller Fonds, Zabawas, BNG Cultuurfonds, Van den Berch van Heemstede Stichting en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting