Overzicht verplaatste of afgelaste shows i.v.m. COVID-19

Op donderdag 12 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer besloten dat evenementen met meer dan honderd personen verboden zijn. Dit met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Tot 1 september 2020 moeten alle programma’s worden opgeschort.

Marmoucha houdt dagelijks in de gaten wat de Nederlandse overheid in overleg met het RIVM besluit i.v.m. COVID-19. Omdat Marmoucha afhankelijk is van de poppodia en theaterzalen waar Marmoucha mee samenwerkt zal Marmoucha afhankelijk zijn van hun besluit om aankomende programma's afgelasten of te verplaatsen. Gezien de situatie dagelijks veranderd zullen wij deze pagina aanpassen zodra er nieuwe wijzigingen komen in Marmoucha's agenda.

Kaartkopers kunnen informeren bij de desbetreffende theaterzalen en/of poppodia waar zij hun kaartje hebben gekocht.

AFGELAST

Zaterdag 4 april – Café Marrakesh – Podium Mozaïek
Zondag 12 april – Classic Voices of the Middle East – Paradiso
Zaterdag 23 mei – The Circle Orchestra – TivoliVredenburg
Zondag 24 mei – The Circle Orchestra – Paradiso

Uitgesteld

Vrijdag 19 juni is verplaats naar 13 september – Atlantis in Mare Nostrum – Paradiso
Donderdag 28 mei is verplaatst naar 10 juni 2021- Souk Festival – Concertgebouw
Vrijdag 29 mei is verplaatst naar 11 juni 2021 – Souk Festival – Concertgebouw

Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates.