Sonic Bridges

Speeldata:


Geen voorstellingen beschikbaar.

Mehdi Nassouli en Marmoucha Orchestra staan op het podium van Jazzahead tijdens de presentatie van Sonic Bridges

Sonic Bridges

“Sonic Bridges” vertegenwoordigt een artistieke synergie tussen het Marmoucha Orchestra en de Gnawa-muzikant Mehdi Nasouli. In hun gezamenlijke reis hebben zij zich ingezet voor diverse projecten, waaronder Modes of Maqamat (2020), de Quarantine Sessies (2021), het innovatieve online Simurgh-project (2021), het grensverleggende album Sahara Koyo (2022) en het prestigieuze Urban Voices-project in Nantes (2023).

De vruchtbare interactie en diepgaande uitwisseling van kennis en inzichten tussen Mehdi Nassouli en de talentvolle arrangeurs en componisten van het Marmoucha Orchestra heeft geleid tot een vernieuwende klank. Nu begint een nieuwe fase, die een kenmerkend geluid voortbrengt, voortvloeiend uit deze unieke samenwerking. Het Marmoucha Orchestra, toegewijd aan artistieke groei en verfijning, heeft een krachtig, coherent geluid ontwikkeld. In dit project spelen de virtuoze muzikanten van het orkest, met hun grondige kennis van stijl en arrangementen, een sleutelrol naast Mehdi Nassouli.

Deze bijzondere samenwerking mondt uit in een hedendaags geluid, geïnspireerd door Gnawa, gecombineerd met westerse instrumenten en technieken. Dit project definieert de fusie tussen de genres opnieuw en biedt een transformerende en meeslepende muzikale ervaring.


“Sonic Bridges” represents an artistic synergy between the Marmoucha Orchestra and Gnawa musician Mehdi Nassouli. In their joint journey, they have committed to various projects, including Modes of Maqamat (2020), the Quarantine Sessions (2021), the innovative online Simurgh project (2021), the groundbreaking album Sahara Koyo (2022), and the prestigious Urban Voices project in Nantes (2023).

The fruitful interaction and profound exchange of knowledge and insights between Mehdi Nassouli and the talented arrangers and composers of the Marmoucha Orchestra have led to an innovative sound. Now begins a new phase, producing a distinctive sound that emerges from this unique collaboration. The Marmoucha Orchestra, dedicated to artistic growth and refinement, has developed a powerful, coherent sound. In this project, the virtuoso musicians of the orchestra, with their thorough understanding of style and arrangements, play a key role alongside Mehdi Nassouli.

This exceptional collaboration culminates in a contemporary sound, inspired by Gnawa, combined with Western instruments and techniques. This project redefines the fusion between genres and provides a transformative and immersive musical experience.

Voorgaande speeldata: