Artistieke ambities en programmalijnen

Voor de komende jaren zijn dit de artistieke ambities van Marmoucha:

  • Het creëren van eigentijdse muzikale crossovers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio), met als basis bestaand traditioneel repertoire.
  • Het middels podiumkunsten, met name muziek en theater, belichten van actuele maatschappelijke thema’s die te maken hebben met migratieproblematiek en die reflecteren op actuele grootstedelijke gebeurtenissen.
  • Het realiseren van internationale samenwerking met bestaande en nieuwe partners in de MENA-regio en daarbuiten.
  • Een volgende generatie musici betrekken die grenzen tussen genres willen verkennen.

Programmalijnen
Het Marmoucha programma kent drie grote pijlers:

  • Muziekproducties 
  • Muziektheaterproducties 
  • Festivals, co-producties en diverse samenwerkingsverbanden

Deze worden hieronder nader toegelicht. Bij alle programma’s is het Marmoucha Orchestra betrokken.

Marmoucha Orchestra
De afgelopen decennia zorgden maatschappelijke veranderingen in zowel het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) als Zuid-Europa voor een grote groep nieuwkomers. In een reflectie op deze migratie demografie heeft Marmoucha haar focus op de MENA-gebieden dan ook uitgebreid naar het gebied rond de Middellandse Zee. Marmoucha zoekt in deze culturen naar de verbinding van de Arabische cultuur met de Westerse cultuur. Zo brengt Marmoucha de rijkdom en verscheidenheid in al haar diversiteit in Nederland voor het voetlicht. Een prikkelende mix die verbindend werkt voor musici en publiek. Hiertoe is het Marmoucha Orchestra opgericht. Musici uit het collectief werken mee aan de artistieke koers en de samenstelling van de producties. Lees meer over Marmoucha Orchestra.

Muziekproducties
De muziekproducties voor jongeren en volwassenen vormen de belangrijkste pijler van Marmoucha. In een versnipperde wereld is het niet makkelijk houvast te vinden en te bepalen waar je wel en niet bij hoort. Door samenwerking met andere disciplines (dans, beeld, theater, storytelling) en instituties als de UvA (voor lezingen) biedt Marmoucha haar publiek originele, betekenisvolle en eigenzinnige verhalen. 

Meer informatie over de muziekproducties van Marmoucha, waaronder Tres Culturas, Mare Nostrum, Desert Groove en Gnawa Raï Fusion, is te vinden onder ‘producties’ op deze website.

Muziektheaterproducties
Marmoucha heeft ervaring met multidisciplinaire muziektheatervoorstellingen voor jeugd vanaf 10 jaar en volwassenen. Voor jongeren maakt Marmoucha interactieve shows met dans, film en muziek. Vermakelijke voorstellingen met een uitgesproken inhoud, over vriendschap en radicalisering, over verharding en polarisatie in de samenleving en de muzikale historie van het Midden-Oosten en Noord Afrika. Eerdere voorstellingen werden hoog gewaardeerd door de pers.

Meer informatie over de muziektheaterproducties van Marmoucha, waaronder Na het Einde en Ziryab, is te vinden onder ‘producties’ op deze website.

Festivals, co-producties en diverse samenwerkingsverbanden
Marmoucha werkt ook samen met diverse organisaties voor onder meer co-producties en festivals. Zo is Marmoucha een van de initiatiefnemers van het Souk & Co Festival. Een jaarlijks multicultureel muziek-, theater-, eet- en sportspektakel voor alle leeftijden, aan de oever van de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Bij de laatste editie waren meer dan 12.000 bezoekers. 

Marmoucha heeft onder meer samengewerkt met het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor een bijzondere aflevering van Aswat ‘Arabic Symfonic Night’, het Souk Festival in het Concertgebouw, de jaarlijkse Nacht van de Arabische Literatuur van stichting El Hizjra en met  Stichting Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem voor verschillende evenementen.

Meer informatie over het Souk & Co Festival en de andere samenwerkingen is te vinden onder ‘producties’ op deze website.