Wat we doen

English translation below

Al sinds 2002 is Stichting Marmoucha als pionier actief in het initiëren, ontwikkelen, produceren en promoten van podiumkunsten als muziek en muziektheater. In deze producties staan de kunst en cultuur uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten – de zogenoemde MENA-regio – centraal. Marmoucha presenteert ook Nederlandse kunst en cultuur in de MENA-regio.

Marmoucha biedt een podium aan pioniers van nieuwe muziekstromingen en vernieuwers van bestaande muziekstijlen. Door eigentijdse crossovers laat ze haar publiek kennis maken met minder bekende genres. En met het eigen Marmoucha Orchestra in huis ontwikkelt ze artistiek en kwalitatief hoogstaande podiumproducties met muziek en cultuur uit de gehele MENA-regio, met nieuwe composities en arrangementen die voornamelijk door de artiesten zelf worden gecreëerd. 

De rijke diversiteit van de Nederlandse samenleving wordt door Marmoucha op het podium en in het publiek weerspiegeld. Ze brengt publiek en makers van diverse culturele, sociale en religieuze achtergronden samen in podia waar ze normaliter niet regelmatig te vinden zijn. Zo weet Marmoucha publieksgroepen te bereiken die voor veel culturele instellingen moeilijk te bereiken zijn. Marmoucha is voor podia en festivals dan ook een aanspreekpunt voor advies, programmering en inzet van haar netwerk. 

Bovendien is Marmoucha maatschappelijk betrokken. De globalisering, de vluchtelingencrisis, migratie en groeiend nationalisme vormen uitdagingen voor onze samenleving. Marmoucha reflecteert artistiek op deze maatschappelijke ontwikkelingen in haar producties.

Marmoucha Orchestra
Het Marmoucha Orchestra is ontstaan tijdens een succesvolle concertreeks over muzikale kruisbestuivingen tussen Oriëntaalse-, Noord-Afrikaanse- en Méditerranée muziek. Bevlogen musici die de passie van muziek en de diversiteit in muzikale talen, stijlen en tradities van dit gebied delen kwamen met het idee om structureel samen te gaan werken. Ze maken zelf nieuwe composities en voorstellingen en nieuwe arrangementen van bestaande stukken. Ze voelen zich thuis in de noodzaak tot vernieuwing in een snel veranderende wereld. Het Marmoucha Orchestra onderscheidt zich van andere gezelschappen doordat het breed disciplinair inzetbaar is. Niet alleen laten ze zich niet beperken tot slechts één genre, maar naast muzikanten maken onder meer ook theatermakers, danser, Live elektroniche performer een onderdeel uit van het Collectief. Lees hier meer over het Marmoucha Orchestra en de deelnemende muzikanten en kunstenaars. 


What we do

Since 2002, the Marmoucha Foundation has been a pioneer in initiating, developing, producing and promoting performing arts such as music and musical theatre. In these productions, arts and culture from North Africa and the Middle East – the so-called MENA region – take centre stage. Conversely, Marmoucha also presents Dutch arts and culture within the MENA region.

Marmoucha offers a platform to pioneers of new music movements and innovators of existing music styles. Through modern cross-overs, it showcases lesser-known genres to its audiences. And through its own Marmoucha Orchestra, the foundation develops artistic and high-quality stage productions with music and culture from the entire MENA region; with new compositions and arrangements created by its own artists.

Marmoucha reflects Dutch society’s rich diversity, both on stage and in its audiences. It brings audiences and creators from diverse cultural, social and religious backgrounds together in venues in which they are not normally found. This way, Marmoucha succeeds in connecting to audiences that are often hard to reach for cultural organisations. For important venues such as Paradiso Amsterdam and TivoliVredenburg Utrecht, Marmoucha has become a point of contact for advice, programming and utilisation of its network.

Additionally, Marmoucha is socially involved. Globalisation, the refugee crisis, migration and growing nationalism create challenges for our society. Through the arts, Marmoucha reflects on these social developments in its productions.

Marmoucha Orchestra
The Marmoucha Orchestra (previously known as the Marmoucha Collective) came to be during a successful concert series about musical crossovers between Oriental, North African and Mediterranean music. Eager musicians who share a passion for the music and the diversity in musical languages, styles and traditions of this area came up with the idea of collaborating more permanently.

They make new compositions and performances as well as new arrangements of existing pieces. They are at ease with the need for innovation in a rapidly changing world. The Marmoucha Orchestra distinguishes itself from other groups because it can perform in a broad number of disciplines and does not limit itself to 1 genre. Moreover, as well as musicians, creators such as theatre makers, VJs and a musicologist are part of the Collective. You can read more about the Marmoucha Orchestra and its collaborating artists and musicians here.


 

Historie
Al sinds 2002 is Stichting Marmoucha als pionier actief in de podiumkunsten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Lees hier meer over de historie van Marmoucha

Missie & visie
Marmoucha ziet dat het culturele veld dynamisch is en dat de smaak van het publiek, de identiteiten van de makers en de maatschappij om ons heen voortdurend in beweging zijn. Met haar producties draagt Marmoucha bij aan de steeds veranderende culturele canon.
Lees hier meer over de missie en visie van Marmoucha

Artistieke ambities en programmalijnen
Het Marmoucha programma kent drie grote pijlers: muziekproducties; muziektheaterproducties; en festivals, co-producties en diverse samenwerkingsverbanden. Bij alle programma’s is het Marmoucha Orchestra betrokken.
Lees hier meer over de artistieke ambities en programmalijnen van Marmoucha

Samenwerking
Marmoucha verbindt podia, makers en publieksgroepen met een diverse culturele, sociale en religieuze afkomst en achtergrond. Dit doet ze in samenwerking met podia in heel Nederland, maatschappelijke organisaties en culturele stichtingen die diversiteit hoog in het vaandel hebben staan.
Lees hier meer over de samenwerkingspartners in Nederland en internationale samenwerking