Zakelijk

Good Governance
Stichting Marmoucha is een daadkrachtige en flexibele organisatie die het Raad van Toezicht-model hanteert. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Said Salhi is de algemeen directeur. Peter Bander is zakelijk leider, Arin Keshishi is artistiek leider, Floris Mentink verzorgt de marketing en communicatie en Taraneh Pouryousef is aangesteld voor de productie.

De artiesten, de productiemedewerkers en de overige medewerkers worden op projectbasis ingehuurd. De financiële-, de salarisadministratie, de productie en de verkoop is geoutsourcet.

Met deze organisatie zorgt Marmoucha voor een kader waarbinnen het Marmoucha Collective in staat wordt gesteld producties te maken, uit te voeren en daarbinnen te innoveren.

Daarnaast creëert deze organisatiestructuur de ruimte om continu nieuwe samenwerkingsverbanden op te kunnen zetten en daarvoor extra financiering te vinden omwille van het realiseren van de ambities van Marmoucha.

Fair Pay

Stichting Marmoucha volgt voor werknemers en zzpérs de salariëring conform de CAO van Paradiso. Voor de uitvoer van muziek hanteert Stichting Marmoucha de tarieven die vastgesteld zijn bij Sena. Voor in opdracht van Stichting Marmoucha gemaakte arrangementen en composities worden project-afhankelijke afspraken gemaakt. 

Bank- en factuurgegevens
K.v.K.: 34.17.31.13
BTW NR: NL 8107.66.978.B.01
FISCAAL NR: 810766978
IBAN: NL38 RABO 0393 7651 48
BIC: RABONL2U

Bestuursverslag en jaarrekening
Bekijk hieronder de meest recente jaarrekeningen van Stichting Marmoucha:

Jaarrekening Marmoucha 2023

Jaarrekening Marmoucha 2022

Jaarrekening Marmoucha 2021

Bent u op zoek naar voorgaande jaarverslagen of jaarrekeningen? Stuur dan een e-mail na info@marmoucha.nl.

Inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) artiesten
Marmoucha is inhoudingsplichtige van de loonheffingen voor artiesten die het boekt. 

Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten van Marmoucha (pdf)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar. 

Statutaire naam: Stichting Marmoucha
Fiscaalnummer: 810766978

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2023

Wil je meer weten over de mogelijkheden om te doneren aan Stichting Marmoucha en wanneer je gift aftrekbaar is van de belasting? Ga dan naar de donatiepagina.

Subsidiënten en sponsoren
De programma’s van Marmoucha worden mede mogelijk gemaakt door: 

  • Amsterdams Fonds voor de Kunst
  • Fonds Podiumkunsten
  • Paradiso

Voor specifieke (co-)producties en festivals wordt daarnaast subsidie aangevraagd bij private fondsen. Deze staan vermeld op de betreffende pagina’s van de (co-)producties en festivals op deze website.