Team

Stichting Marmoucha heeft een klein team van bevlogen medewerkers die werken aan het realiseren van de ambities van Marmoucha. Dit stelt Marmoucha in staat om een daadkrachtige en flexibele organisatie te zijn, die zowel een vast kader biedt voor haar producties en het Marmoucha Orchestra als de ruimte om te blijven innoveren en te ontwikkelen.

Said Salhi 
Algemeen directeur 
said@marmoucha.nl

Peter Bander 
Zakelijke leiding
peter@marmoucha.nl

Avishai Darash 
Artistieke leiding 
avishai@marmoucha.nl

Jolien Eijsink
Marketing en communicatie
jolien@marmoucha.nl

De artiesten, de productiemedewerkers en de overige medewerkers worden op projectbasis ingehuurd.

Raad van Toezicht
Stichting Marmoucha heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken en advies geeft aan de directie. 

Leden Raad van Toezicht:
Nadia Adnani – voorzitter
Kees Bond – penningmeester
Victor Carel Lodewijk Ross – secretaris
Heshmat Manesh – algemeen bestuurslid