Team

Stichting Marmoucha heeft een klein team van bevlogen medewerkers die werken aan het realiseren van de ambities van Marmoucha. Dit stelt Marmoucha in staat om een daadkrachtige en flexibele organisatie te zijn, die zowel een vast kader biedt voor haar producties en het Marmoucha Orchestra als de ruimte om te blijven innoveren en te ontwikkelen.

Said Salhi is algemeen directeur bij Marmoucha Orchestra.

Said Salhi 
Algemeen directeur 

Peter Bander werkt als zakelijk leider bij Marmoucha Orchestra.

Peter Bander 
Zakelijk leider

Arin Keshishi
Artistiek leider 

Floris Mentink werkt als marketing- en communicatiemanager bij Marmoucha Orchestra. Floris staat op deze foto voor een blauw-wit gevlekte achtergrond.

Floris Mentink
Marketing en communicatie

Taraneh Pouryousef werkt als productiemanager bij Marmoucha Orchestra. Taraneh staat op deze foto voor een grijze muur.

Taraneh Pouryousef
Productie

De artiesten, de productiemedewerkers en de overige medewerkers worden op projectbasis ingehuurd.

Raad van Toezicht
Stichting Marmoucha heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken en advies geeft aan de directie. 

Leden Raad van Toezicht:
Nadia Adnani – voorzitter
Kees Bond – penningmeester
Victor Carel Lodewijk Ross – secretaris