Missie & visie

Missie 
Marmoucha wil podiumkunsten, waarin kunst en cultuur uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) centraal staan, op het hoogste niveau produceren, organiseren en promoten. Hierbij is vernieuwing ook altijd een drijvende kracht. En Marmoucha wil deze podiumkunsten delen met een breed publiek, van haar vaste achterban tot de wereldmuziekliefhebber. Ze verbindt verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen. De producties zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd of gender voorkeur. Hierbij handelt Marmoucha vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en alertheid op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Om deze missie te bereiken heeft Marmoucha het Marmoucha Orchestra opgericht. Met dit multidisciplinaire Orchestra verbindt Marmoucha de muzikale tradities en nieuwe muziek uit de MENA-regio met andere muziekgenres, andere kunstvormen en maatschappelijke thema’s. Een cultureel laboratorium voor muziek- en muziektheaterproducties. Oosterse-, Noord-Afrikaanse- en westerse muziek en cultuur komen op een bijzondere wijze samen in het Marmoucha Orchestra. Dat naast muzikanten ook uit theatermakers, dansers, vj’s, acteurs, componisten en een musicoloog bestaat. De getalenteerde artiesten en kunstenaars van het Orchestra werken mee aan de samenstelling van de producties en dragen bij aan de artistieke koers. Het zijn stuk voor stuk professionals met veel ervaring, die zich thuis voelen in de noodzaak tot vernieuwing in een snel veranderende wereld. Een drijvende kracht die ze delen met Marmoucha. 

Visie
Kunst en cultuur helpen om waarden te onderzoeken en maatschappelijke en individuele uitdagingen te verbeelden. Kunst en cultuur bieden alternatieven die bijdragen aan de vorming van een gedeeld identiteitsbesef. Marmoucha vormt een broedplaats waar makers met diverse culturele achtergronden zich verder ontwikkelen via bijzondere producties en verrassende kruisbestuivingen.

Marmoucha ziet dat het culturele veld dynamisch is en dat de smaak van het publiek, de identiteiten van de makers en de maatschappij om ons heen voortdurend in beweging zijn. Met haar producties draagt Marmoucha bij aan de steeds veranderende culturele canon. Door nieuwe artistieke accenten te zetten en door de aandacht ook te richten op de belevingswereld van de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. 

Marmoucha reflecteert daarom samen met talentvolle makers op de huidige tijd, om zo het oude en nieuwe te verbinden. En zo culturele producties te ontwikkelen, waarin iedereen zich betrokken en thuis voelt. De producties dragen bij aan de verbinding tussen verschillende culturen. Door de verschillen tussen mensen artistiek te verbeelden en te waarderen, en zich daarmee te verhouden tot een wereld in beweging.

In haar producties draagt Marmoucha uit dat verdraagzaamheid en diversiteit universele waarden zijn voor alle groeperingen in de Nederlandse maatschappij. Marmoucha werkt alleen samen met artiesten en groeperingen die dit onderschrijven.

 
What do you want to do ?

New mail